Fakty i opinie

Fundacja 

Marki 

Polskiej

im. prof. Witolda Kieżuna

Kontakt

Straty i szkody wojenne Polski.

Reparacje i odszkodowania.

Co każdy wiedzieć powinien...

Nie każdy z nas jest świadom ogromu zniszczeń i zbrodni, jakich dokonali Niemcy podczas II wojny światowej na terenie naszego kraju. Niewielu ma świadomość wszystkich 

konsekwencji tych zbrodniczych działań dla naszego narodu.

Wielu nie rozumie jakie odszkodowania należą się Polakom. Jeśli chcesz uzupełnić swoją wiedzę, śledź na bieżąco tę rubrykę.

prof. Władysław Tatarkiewicz

Etyczne podstawy rewindykacji i odszkodowań

Jeszcze nie były uprzątnięte reszty ruin ze zbombar­dowanej Warszawy, gdy w październiku 1939 r. wła­dze niemieckie przystąpiły do niszczenia i wywożenia tego, co w mieście z dobytku kulturalnego zostało... 

Prof. Krzysztof Miszczak i Bogusław Szostkiewicz

Straty wojenne Polski. Problem reparacji i odszkodowań

Prof. Krzysztof Miszczak  i dr Piotr Gontarczyk

Straty wojenne Polski

"Marka" historii Polski w USA i Kanadzie

 

Negatywna ,,marka” historii Polski jest niezwykle szeroko upowszechniona zarów­no w Stanach Zjednoczonych, jak i Kanadzie. Wykładając wiele lat w tych dwóch kra­jach miałem możność zdobycia osobistego doświadczenia. Mieszkając w Afryce zawar­łem w 1983 roku dwuletni kontrakt na wykłady w School of Business Temple University w Filadelfii...

 

 

Dziedzictwo i pamięć narodowa w Konstytucji III RP

 

Artykuł 5 Konstytucji określa najwyższej rangi wartości, które winny być strzeżone przez Rzeczpospolitą Polską. Są to: niepodległość i nienaruszalność swego terytorium, wolność i prawa człowieka i obywatela (to sformułowanie nie jest precyzyjne, bo wynika z niego, że istnieje człowiek-nie ... 

 

 

 

prof. W. Tatarkiewicz

Ethical grounds for retribution and compensation

 

No sooner was the city of Warsaw cleared of all ruins left after air strikes than the German authorities, in October 1939, started damaging and looting whatever remained of the cultural heritage from the city...

 

 

 

 

Przedmowa do rozprawy prof. W. Tatarkiewicza: Etyczne podstawy rewindykacji i odszkodowań

 

Niemcy jak sami mówią, odczuwają  szczególną moralną odpowiedzialność za to, co wyrządzili Polsce i Polakom podczas drugiej wojny światowej, ale czy mają jednocześnie poczucie winy za popełnione zbrodnie?

 

 

 

Kody Pamięci - polska i niemiecka narracja historyczna

 

Publikacja zawiera wyjątkowy zbiór tekstów i wystąpień zaprezentowanych na międzynarodowej konferencji "Polska i niemiecka pamięć historyczna - kody pamięci" zorganizowanej przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. 

 

 

 

Izrael i organizacje żydowskie już w 1952 r. otrzymały od RFN pieniądze za mienie bezspadkowe.

 

W dobie wezwań o uregulowanie sprawy mienia "pożydowskiego" należy wskazać nie tylko umowę między Polską a USA z 1960 r. (na mocy której roszczenia obywateli USA przejął rząd w Waszyngtonie)...

 

 

czytaj więcej

czytaj więcej

czytaj więcej

czytaj więcej

czytaj więcej

czytaj więcej

1

2

 

© 2019 Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

KONTAKT

 

Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna

 

ul. Bracka 20

00-028 Warszawa

 

tel.  508 387 872

email:  biuro@fmarkipolskiej.pl

 

Konto bankowe:

mBank    56 1140 2004 0000 3702 7834 2452