Fakty i opinie

Kontakt

Fundacja 

Marki 

Polskiej

im. prof. Witolda Kieżuna

"Marka" historii Polski w USA i Kanadzie

 

Negatywna ,,marka” historii Polski jest niezwykle szeroko upowszechniona zarów­no w Stanach Zjednoczonych, jak i Kanadzie. Wykładając wiele lat w tych dwóch kra­jach miałem możność zdobycia osobistego doświadczenia. Mieszkając w Afryce zawar­łem w 1983 roku dwuletni kontrakt na wykłady w School of Business Temple University w Filadelfii...

 

 

Dziedzictwo i pamięć narodowa w Konstytucji III RP

 

Artykuł 5 Konstytucji określa najwyższej rangi wartości, które winny być strzeżone przez Rzeczpospolitą Polską. Są to: niepodległość i nienaruszalność swego terytorium, wolność i prawa człowieka i obywatela (to sformułowanie nie jest precyzyjne, bo wynika z niego, że istnieje człowiek-nie ... 

 

 

 

Kody Pamięci - polska i niemiecka narracja historyczna

 

Publikacja zawiera wyjątkowy zbiór tekstów i wystąpień zaprezentowanych na międzynarodowej konferencji "Polska i niemiecka pamięć historyczna - kody pamięci" zorganizowanej przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. 

 

 

 

Izrael i organizacje żydowskie już w 1952 r. otrzymały od RFN pieniądze za mienie bezspadkowe.

 

W dobie wezwań o uregulowanie sprawy mienia "pożydowskiego" należy wskazać nie tylko umowę między Polską a USA z 1960 r. (na mocy której roszczenia obywateli USA przejął rząd w Waszyngtonie)...

 

 

czytaj więcej

czytaj więcej

czytaj więcej

czytaj więcej

czytaj więcej

2

Wartość obecna strat zadanych Polsce przez Niemcy to 9,6 bln USD 

 

Wartość obecna strat  globalnych jakie Polska poniosła w wyniku II wojny światowej w kapitale ludzkim, rzeczowym i ziemskim to 15,1 bln USD, bez liczenia wartości  zniszczonych i zagrabionych dóbr kultury i majątku finansowego zagrabionego bezpośrednio z systemu bankowego Polski. 

1

czytaj więcej

 

© 2019 Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

KONTAKT

 

Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna

 

ul. Bracka 20

00-028 Warszawa

 

tel.  508 387 872

email:  biuro@fmarkipolskiej.pl

 

Konto bankowe:

mBank    56 1140 2004 0000 3702 7834 2452