© 2019 Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

KONTAKT

 

Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna

 

ul. Bracka 20

00-028 Warszawa

 

tel.  508 387 872

email:  biuro@fmarkipolskiej.pl

 

Konto bankowe:

mBank    56 1140 2004 0000 3702 7834 2452

 

Kontakt

Fundacja 

Marki 

Polskiej

im. prof. Witolda Kieżuna

 

      ZARZĄD FUNDACJI:

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 grudnia 2020 prof. Krzysztof Miszczak otrzymał z rąk prezydenta RP Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności państwowej i publicznej, za działalność na rzecz kształtowania polsko-niemieckiego dialogu.

 

    Cele statutowe:

 

  - Promocja wiedzy o historii, gospodarce i kulturze polskiej w kraju i 

     za granicą.

  - Promocja idei i wartości patriotycznych. Szerzenie idei patriotyzmu 

     gospodarczego.

  - Ochrona wizerunku Polski.

  - Budowanie tożsamości wspólnoty narodowej i wzmacnianie jej poczucia

     godności.

  - Podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa

     obywatelskiego i propagowanie idei wartości Unii Europejskiej.

  - Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej, współpraca z 

     instytucjami Unii Europejskiej.

  - Promowanie kształcenia i edukacji dla różnorodnych grup społecznych

     z krajów objętych współpracą.

  - Promocja edukacji medialnej.

  - Rozwój kultury i sztuki - wymiana kulturalna pomiędzy krajami objętymi

     działaniem Fundacji.

  - Wspieranie międzynarodowej współpracy gospodarczej i rozwoju

     przedsiębiorczości w krajach objętych działaniem Fundacji.

  - Propagowanie idei ochrony zdrowia i środowiska naturalnego.

  - Walka z wykluczeniem społecznym i rozwiązywanie problemów

     społecznych.

  - Upowszechnianie idei ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich.

 

 

    Misją naszej Fundacji jest budowanie pozytywnego wizerunku

    Polski i Polaków poprzez promowanie wiedzy o polskiej historii,

    kulturze i gospodarce

PROF. WITOLD KIEŻUN

czytaj więcej

Prezes Zarządu

Bogusław Szostkiewicz

        Wiceprezes Zarządu

prof. dr hab. Krzysztof Miszczak

O Fundacji

   

   Strzeżenie dziedzictwa narodowego (uzyskanego po 

   przodkach spadku nie tylko materialnego, ale także

   duchowego, obyczaju, wierzeń, struktury wartości) w

   kategoriach historycznych jest nierozłącznie związane z

   biznesowym pojęciem "marki". Każda instytucja 

   gospodarcza stara się o zdobycie odpowiednio trwałej,

   pozytywnej społecznie upowszechnionej opinii o swojej 

   działalności. Ta "marka" uosobiona nieraz znakiem

   firmowym, jest fundamentem zaufania, niezwykle ważnym

   w relacjach gospodarczych. Podobnie kształtuje się

   obiegowa marka poszczególnych państw na tle ich historii,

   typowych postaw, obyczajów.

 

 

 

 

Prof. Witold Kieżun nie żyje.

 

Cześć Twojej pamięci Bohaterze!

Zamknij