Historia okupacji i Powstania Warszawskiego była wspaniałym  doświadczeniem jedności Polaków, które dawało wiele radości. Przeżyliśmy wspaniałe okresy, i tego należałoby życzyć, żeby utrzymać tę   piękną jedność naszej naprawdę pięknej ojczyzny, pięknego kraju, to jest ta pamięć satysfakcji, że przeżyłem okres tej wspaniałej jedności, wspólnej walki.
 
Tego bym życzył młodzieży, że są pewne wartości, za które warto walczyć i warto walczyć wspólnie, a jednym z najcudowniejszych stanów życiowych jest wspólnota, jest właśnie to, że wszyscy myślą tak samo, tak, jak w czasie okupacji - każdy Polak myślał tak samo, a potem w czasie powstania była taka wspaniała jedność i nas żołnierzy i całego społeczeństwa warszawskiego.
 
                                                                                               Witold Kieżun
 

   

   Strzeżenie dziedzictwa narodowego (uzyskanego po 

   przodkach spadku nie tylko materialnego, ale także

   duchowego, obyczaju, wierzeń, struktury wartości) w

   kategoriach historycznych jest nierozłącznie związane z

   biznesowym pojęciem "marki". Każda instytucja 

   gospodarcza stara się o zdobycie odpowiednio trwałej,

   pozytywnej społecznie upowszechnionej opinii o swojej 

   działalności. Ta "marka" uosobiona nieraz znakiem

   firmowym, jest fundamentem zaufania, niezwykle ważnym

   w relacjach gospodarczych. Podobnie kształtuje się

   obiegowa marka poszczególnych państw na tle ich historii,

   typowych postaw, obyczajów.

 

O Fundacji

PROF. WITOLD KIEŻUN

czytaj więcej

 

    Misją naszej Fundacji jest budowanie pozytywnego wizerunku

  Polski i Polaków poprzez promowanie wiedzy o polskiej historii,

    kulturze i gospodarce

 

    Cele statutowe:

 

  - Promocja wiedzy o historii, gospodarce i kulturze polskiej w kraju i 

     za granicą.

  - Promocja idei i wartości patriotycznych. Szerzenie idei patriotyzmu 

     gospodarczego.

  - Ochrona wizerunku Polski.

  - Budowanie tożsamości wspólnoty narodowej i wzmacnianie jej poczucia

     godności.

  - Podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa

     obywatelskiego i propagowanie idei wartości Unii Europejskiej.

  - Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej, współpraca z 

     instytucjami Unii Europejskiej.

  - Promowanie kształcenia i edukacji dla różnorodnych grup społecznych

     z krajów objętych współpracą.

  - Promocja edukacji medialnej.

  - Rozwój kultury i sztuki - wymiana kulturalna pomiędzy krajami objętymi

     działaniem Fundacji.

  - Wspieranie międzynarodowej współpracy gospodarczej i rozwoju

     przedsiębiorczości w krajach objętych działaniem Fundacji.

  - Propagowanie idei ochrony zdrowia i środowiska naturalnego.

  - Walka z wykluczeniem społecznym i rozwiązywanie problemów

     społecznych.

  - Upowszechnianie idei ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich.

 

Fundacja 

Marki 

Polskiej

im. prof. Witolda Kieżuna

Kontakt

KONTAKT

 

Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna

 

ul. Bracka 20

00-028 Warszawa

 

tel.  508 387 872

email:  biuro@fmarkipolskiej.pl

 

Konto bankowe:

mBank    56 1140 2004 0000 3702 7834 2452

 

© 2019 Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna. Wszelkie prawa zastrzeżone.