Fakty i opinie

Kontakt

Fundacja 

Marki 

Polskiej

im. prof. Witolda Kieżuna

"Marka" historii Polski w USA i Kanadzie

 

Negatywna ,,marka” historii Polski jest niezwykle szeroko upowszechniona zarów­no w Stanach Zjednoczonych, jak i Kanadzie. Wykładając wiele lat w tych dwóch kra­jach miałem możność zdobycia osobistego doświadczenia. Mieszkając w Afryce zawar­łem w 1983 roku dwuletni kontrakt na wykłady w School of Business Temple University w Filadelfii...

 

 

Dziedzictwo i pamięć narodowa w Konstytucji III RP

 

Artykuł 5 Konstytucji określa najwyższej rangi wartości, które winny być strzeżone przez Rzeczpospolitą Polską. Są to: niepodległość i nienaruszalność swego terytorium, wolność i prawa człowieka i obywatela (to sformułowanie nie jest precyzyjne, bo wynika z niego, że istnieje człowiek-nie ... 

 

 

 

Kody Pamięci - polska i niemiecka narracja historyczna

 

Publikacja zawiera wyjątkowy zbiór tekstów i wystąpień zaprezentowanych na międzynarodowej konferencji "Polska i niemiecka pamięć historyczna - kody pamięci" zorganizowanej przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. 

 

 

 

Izrael i organizacje żydowskie już w 1952 r. otrzymały od RFN pieniądze za mienie bezspadkowe.

 

W dobie wezwań o uregulowanie sprawy mienia "pożydowskiego" należy wskazać nie tylko umowę między Polską a USA z 1960 r. (na mocy której roszczenia obywateli USA przejął rząd w Waszyngtonie)...

 

 

czytaj więcej

czytaj więcej

czytaj więcej

czytaj więcej

czytaj więcej

czytaj więcej

czytaj więcej

Wartość obecna strat zadanych Polsce przez Niemcy to 9,6 bln USD 

 

Wartość obecna strat  globalnych jakie Polska poniosła w wyniku II wojny światowej w kapitale ludzkim, rzeczowym i ziemskim to 15,1 bln USD, bez liczenia wartości  zniszczonych i zagrabionych dóbr kultury i majątku finansowego zagrabionego bezpośrednio z systemu bankowego Polski. 

czytaj więcej

czytaj więcej

 

© 2019 Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

KONTAKT

 

Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna

 

ul. Bracka 20

00-028 Warszawa

 

tel.  508 387 872

email:  biuro@fmarkipolskiej.pl

 

Konto bankowe:

mBank    56 1140 2004 0000 3702 7834 2452