© 2019 Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

KONTAKT

 

Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna

 

ul. Bracka 20

00-028 Warszawa

 

tel.  508 387 872

email:  biuro@fmarkipolskiej.pl

 

Konto bankowe:

mBank    56 1140 2004 0000 3702 7834 2452

 

Kontakt

Fundacja 

Marki 

Polskiej

im. prof. Witolda Kieżuna

 

      ZARZĄD FUNDACJI:

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 grudnia 2020 prof. Krzysztof Miszczak otrzymał z rąk prezydenta RP Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności państwowej i publicznej, za działalność na rzecz kształtowania polsko-niemieckiego dialogu.

 

    Cele statutowe:

 

  - Promocja wiedzy o historii, gospodarce i kulturze polskiej w kraju i   

     za granicą.

  - Promocja idei i wartości patriotycznych. Szerzenie idei patriotyzmu 

     gospodarczego.

  - Ochrona wizerunku Polski.

  - Budowanie tożsamości wspólnoty narodowej i wzmacnianie jej poczucia

     godności.

  - Podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa

     obywatelskiego i propagowanie idei wartości Unii Europejskiej.

  - Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej, współpraca z 

     instytucjami Unii Europejskiej.

  - Promowanie kształcenia i edukacji dla różnorodnych grup społecznych

     z krajów objętych współpracą.

  - Promocja edukacji medialnej.

  - Rozwój kultury i sztuki - wymiana kulturalna pomiędzy krajami objętymi

     działaniem Fundacji.

  - Wspieranie międzynarodowej współpracy gospodarczej i rozwoju

     przedsiębiorczości w krajach objętych działaniem Fundacji.

  - Propagowanie idei ochrony zdrowia i środowiska naturalnego.

  - Walka z wykluczeniem społecznym i rozwiązywanie problemów

     społecznych.

  - Upowszechnianie idei ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich.

 

 

Misją naszej Fundacji jest budowanie pozytywnego wizerunku Polski

i Polaków poprzez promowanie wiedzy o polskiej historii, kulturze

i gospodarce. 

PROF. WITOLD KIEŻUN

czytaj więcej

Prezes Zarządu

Bogusław Szostkiewicz

        Wiceprezes Zarządu

prof. dr hab. Krzysztof Miszczak

O Fundacji

   

    Fundacja reprezentuje wartości, które zapewniają swobodny i

    wnikliwy dostęp do przestrzeni rozwoju umiejętności oraz  życia.

    Promując polską markę nie ogranicza swojej działalności do rodzimego

    kraju. Wierzy, że wymiana myśli i doświadczeń kultur musi odbywać się

    równorzędnie, aby narody mogły aspirować do zrozumienia siebie oraz

    historii; nie można być ani patriotą, ani człowiekiem światowym bez

    właściwej harmonii między wiedzą o swoich korzeniach i korzeniach

    innych narodów. Jest świadoma wagi historii, która ciąży nad dziejami

    Europy. Wobec tego postawiła sobie za cel rozpowszechnianie wiedzy

    całościowej i użytecznej wśród ludzi niezależnie od wieku i pochodzenia.

    Podążając za tymi wartościami wierzy, że sprzyjać będzie utrwalaniu

    wspólnych celów, które przyświecają Unii Europejskiej od jej zarania. 

 

   

   Strzeżenie dziedzictwa narodowego (uzyskanego po 

   przodkach spadku nie tylko materialnego, ale także

   duchowego, obyczaju, wierzeń, struktury wartości) w

   kategoriach historycznych jest nierozłącznie związane z

   biznesowym pojęciem "marki". Każda instytucja gospodarcza

   stara się o zdobycie odpowiednio trwałej, pozytywnej

   społecznie upowszechnionej opinii o swojej działalności. Ta

   "marka" uosobiona nieraz znakiem firmowym, jest

   fundamentem zaufania, niezwykle ważnym w relacjach

   gospodarczych. Podobnie kształtuje się obiegowa marka

   poszczególnych państw na tle ich historii, typowych postaw,

   obyczajów.