Fundacja 

Marki 

Polskiej

im. prof. Witolda Kieżuna

Kontakt

Straty i szkody wojenne Polski.

Reparacje i odszkodowania.

Co każdy wiedzieć powinien...

Nie każdy z nas jest świadom ogromu zniszczeń i zbrodni, jakich dokonali Niemcy podczas II wojny światowej na terenie naszego kraju. Niewielu ma świadomość wszystkich 

konsekwencji tych zbrodniczych działań dla naszego narodu.

Wielu nie rozumie jakie odszkodowania należą się Polakom. Jeśli chcesz uzupełnić swoją wiedzę, śledź na bieżąco tę rubrykę.

prof. Władysław Tatarkiewicz

Etyczne podstawy rewindykacji i odszkodowań

Jeszcze nie były uprzątnięte reszty ruin ze zbombar­dowanej Warszawy, gdy w październiku 1939 r. wła­dze niemieckie przystąpiły do niszczenia i wywożenia tego, co w mieście z dobytku kulturalnego zostało... 

Publikacje polecane

Odnaleziono nieznany wcześniej dokument ONZ dot. reparacji. Wynika z niego, że Polska nie zrezygnowała z prawa odszkodowań od Niemiec

 

Deklaracja rządu PRL z 1969 r. , która się w nim znalazła, świadczy o tym, że Polska nie zrezygnowała z praw do odszkodowań wojennych od Niemiec.

 

wPolityce.pl

 

czytaj więcej 

 

 

 

Joseph S. Nye: Siłą Polski jest historia

 

Polska jest krajem położonym w bardzo trudnym geograficznie miejscu, gdzie nie chroni jej żaden Kanał Angielski. W swojej długiej historii nieraz walczyła o niepodległość i tak jest kojarzona w świecie. Powtarzam, to bogate źródło, z którego można czerpać miękką siłę. Warto się tego trzymać.

 

Wywiad z Joseph'em S. Nye Rzeczpospolita Plus Minus

 

czytaj więcej 

 

Fenomen polskości

 

Spośród wszystkich znanych mi etosów właśnie polski wydaje się najbardziej godny podziwu i akceptacji. To jemu zawdzięczamy, że przetrwaliśmy jako naród ostatnie, niefortunne dla nas stulecia.

 

Rzeczpospolita

Bolesław Orłowski

 

czytaj więcej

 

 

Książki

Adam Tooze

 

Cena zniszczenia

Wzrost i załamanie nazistowskiej gospodarki

 

W III Rzeszy ekonomia nierozerwalnie splotła się z morderczą ideologią, zaprzęgając masy w służbie brutalnej siły. Naziści jak cytrynę wycisnęli nie tylko Europę Wschodnią, ale i swój własny kraj, doprowadzając go do ruiny.

 

czytaj więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witold Kieżun

 

Drogi i bezdroża

polskich przemian

 

"Książka zawiera wybór szczególnie ważkich tekstów poświęconych wnikliwej analizie źródeł niesprawności i patologii w naszym życiu gospodarczym, społecznym i państwowym w różnych okresach najnowszej historii Polski i wskazywaniu wzorców i koncepcji służących sprawności w sprawie godziwej czyli Dobru Ojczyzny."

 

prof. Andrzej Koźmiński

Paweł Bożyk

 

Apokalipsa według Pawła

Jak zniszczono nasz kraj

   

Bożyk w swojej "Apokalipsie" wskazuje nam cały zagon takich jeźdźców, którzy zniszczyli nasz kraj. Całe to neoliberalne towarzystwo. I wymienia z imienia i nazwiska. Na czele Balcerowicz, jako szkodnik flagowy. Za nim, na poczesnych miejscach Jeffrey Sachs z jego brygadą z Mariotta. No i szefowie polskich rządów...

 

Andrzej Bajorek  

 

Kody Pamięci - polska i niemiecka narracja historyczna

 

Publikacja zawiera wyjątkowy zbiór tekstów i wystąpień zaprezentowanych na międzynarodowej konferencji "Polska i niemiecka pamięć historyczna - kody pamięci" zorganizowanej przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Konferencja podjęła próbę odpowiedzi na wiele ważnych pytań.

 

                        

Władysław Bartoszewski

 

Ten jest z Ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939 - 1945

 

"Wtedy, prawie pół wieku temu - stwierdził Władysław Bartoszewski w trzecim wydaniu książki (2007) - dzieje tej najtrudniejszej w historii Polski, a może nawet świata, akcji humanitarnej, jaką było ratowanie istnień ludzkich skazanych na zagładę, przeciwstawienie się decyzji ludobójstwa zaplanowanego na skalę niespotykaną we współczesnej historii Europy, były znane jedynie nielicznym." 

 

czytaj więcej

Czytaj więcej

 

© 2019 Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

KONTAKT

 

Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna

 

ul. Bracka 20

00-028 Warszawa

 

tel.  508 387 872

email:  biuro@fmarkipolskiej.pl

 

Konto bankowe:

mBank    56 1140 2004 0000 3702 7834 2452