1.W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny jednorazowej lub cyklicznej, należy je zgłosić Fundacji pod adresem: biuro@fmarkipolskiej.pl

 

2.Płatność cykliczną Darczyńca może odwołać w dowolnym momencie, kontaktując się z Fundacją pod adresem: biuro@fmarkipolskiej.pl Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Rezygnacja z darowizny”, a w treści umieszczenie informacji takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, który był podawany w deklaracji przystąpienia do płatności cyklicznych. Płatność zostanie odwołana od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Darczyńca zgłosił odwołanie.

 

3.Darczyńcy mają prawo zażądać zwrotu darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy wysłać e-mail na adres:  biuro@fmarkipolskiej.pl. Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Zwrot darowizny”. Wpłata, po potrąceniu kosztów przelewu, zostanie zwrócona w terminie do 7 dni roboczych od dnia wpływu zgłoszenia do Fundacji.

 

4.Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu można zgłaszać w formie elektronicznej pod adresem: biuro@fmarkipolskiej.pl lub pisemnej.

 

5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia jej Reklamacji.

 

6. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres Użytkownika składającego reklamację.

 

7. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Spółka zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.

Reklamacje, rezygnacja z płatności cyklicznych, zwroty darowizny, reklamacje usług PayNow

Zapoznałam się z regulaminem

Wpisz kwotę wsparcia

Polityka prywatności

Regulamin dokonywania  wpłat 

Regulamin dokonywania wpłat na rzecz Fundacji Marki polskiej im. prof. Witolda Kieżuna przez https://fmarkipolskiej.pl/wplac-online (dalej „Regulamin”)


1. Postanowienia ogólne


1.1. Regulamin określa zasady i warunki dokonywania wpłat - darowizn na rzecz Fundacji Marki polskiej im. prof. Witolda Kieżuna (dalej zwanej „Fundacją”), za pośrednictwem strony https://fmarkipolskiej.pl/wplac-online.


1.2. Wpłaty za pośrednictwem strony https://fmarkipolskiej.pl/wplac-online zostaną przeznaczone na cele statutowe Fundacji. 


2. Wpłacam https://fmarkipolskiej.pl/wplac-online


2.1. Wpłaty za pośrednictwem strony https://fmarkipolskiej.pl/wplac-online są bezpieczne, gdyż są przekazywane do Fundacji przez zaufanych operatorów płatności internetowych.


2.2. Wpłaty mogą być jednorazowe lub cykliczne.


2.3. Użytkownik może wpłacić jedną z zaproponowanych mu kwot: 10 zł, 20 zł, 30 zł, 50 zł, 100 zł lub inną, odpowiadającą mu kwotę.


2.4. Wpłaty mogą być dokonywane przez:
• PayU – wpłata odbywa się bez prowizji,
• PayPal – prowizja naliczana będzie zgodnie z zasadami serwisu
(https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/paypal-fees), chyba że operator postanowi inaczej,
• FirstData – wpłata odbywa się bez prowizji,
• PayNow – wpłata odbywa się bez prowizji.


2.5. Dokonując wpłaty jednorazowej, użytkownik może wpisać swoje imię, a w przypadku niektórych metod płatności operator wymaga podania adresu e-mail. W przypadku płatności cyklicznych konieczne może być podanie dodatkowych danych.


2.6. Aby skorzystać z strony https://fmarkipolskiej.pl/wplac-online użytkownik potrzebuje urządzenia z dostępem do sieci Internet.


3. Potwierdzenia wpłat na rzecz Fundacji

a) W celu uzyskania potwierdzenia wpłaty należy napisać prośbę na adres biuro@fmarkipolskiej.pl wraz z potwierdzeniem otrzymanym na adres e-mail po dokonaniu wpłaty lub potwierdzeniem z banku. Te informacje są niezbędne do odszukania i potwierdzenia wpłaty w naszym systemie płatności. Jeżeli te dane okażą się niewystarczające możemy poprosić Cię o dodatkowe dane.
b) Potwierdzenie wpłaty zostanie przesłane w terminie miesiąca od przesłania prośby (wraz z wszystkimi niezbędnymi informacjami).
c) Potwierdzenia nie są wystawiane po roku od dokonania wpłaty.
d) Potwierdzenia nie są wystawiane w przypadku dokonania płatności BLIKiem.

5. Postanowienia końcowe
5.1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.
5.2. Decydując się na korzystanie ze strony https://fmarkipolskiej.pl/wplac-online użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu.
5.3. Informacje dotyczące przetwarzania przez Fundację danych osobowych użytkowników dostępne są w polityce prywatności (na tej stronie)
5.4. Wszelkie pytania dotyczące darowizn można kierować na adres: biuro@fmarkipolskiej.pl

Celem zapewnienia najwyższej jakości usług, wykorzystujemy informacje przechowywane w Twojej przeglądarce internetowej

 

Polityka Prywatności i Cookies

 

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób, w jaki Fundacja Marki  Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna z siedzibą w Warszawie, ul. Białobrzeska 39, NIP: 525-27-68-921, (dalej zwana „Fundacją”), gromadzi, przechowuje i wykorzystuje informacje o użytkownikach odwiedzających jej domeny.

 

Ochrona prywatności

Jako Fundacja kładziemy ogromny nacisk na poszanowanie prywatności użytkowników odwiedzających nasze serwisy.

Staramy się nie identyfikować naszych użytkowników, a zbierane w dziennikach logów dane wykorzystywane są wyłącznie do administrowania serwisem. Oświadczamy również, że wyłącznym administratorem danych, w tym danych osobowych w serwisach Fundacji, jest Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna z siedzibą w Warszawie, ul. Białobrzeska 39.

 

Kontakt z nami

Jeśli masz pytania lub skargi związane ze świadczonymi przez nas usługami, skontaktuj się z nami: biuro@fmarkipolskiej.pl 

Jeśli masz pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, Polityki Prywatności, a także jeżeli chcesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych - pisz na adres biuro@fmarkipolskiej.pl.

W powyższych sprawach możesz się kontaktować z nami również drogą pocztową na adres:Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna, ul. Białobrzeska 39, 02-340 Warszawa.

 

W jakim celu przetwarzamy dane

Podobnie jak większość serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Nie łączymy powyższych danych z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę WWW. Pliki z logami mogą być analizowane m.in. w celu określenia częstotliwości odwiedzin konkretnych serwisów oraz znalezienia i identyfikacji potencjalnych błędów.

Dane osobowe uzyskiwane są jedynie, gdy użytkownik udostępni je w trakcie rejestracji, przesyłając pocztą elektroniczną, wypełniając formularz, składając zamówienia na produkty lub usługi, w zapytaniach kierowanych do Fundacji oraz w podobnych sytuacjach, w których użytkownik zdecydował się przekazać takie informacje Fundacji jak np. zgoda na przesyłanie informacji marketingowych w formie newsletteru.

 

Pliki Cookies

W ściśle określonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików Cookies. Są to małe pliki tekstowe zapisywane w urządzeniach użytkownika w czasie przeglądania przez niego serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. do korzystania z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzenia, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików Cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisów Fundacji. Należące do tej kategorii pliki Cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 • utrzymanie sesji użytkownika;
 • zapisanie stanu sesji użytkownika;
 • umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania;
 • monitoring dostępności usług.

 

Kolejną kategorią plików Cookies są pliki ułatwiające korzystanie z serwisów. Są one wykorzystywane, aby umożliwić:

 • przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;
 • zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
 • przywrócenie sesji użytkownika;
 • sprawdzenie czy zapis do plików Cookies funkcjonuje prawidłowo;
 • dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników;
 • wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

 

Na naszych stronach mogą znaleźć się wtyczki i funkcjonalności podmiotów trzecich, które posiadają własne Polityki prywatności i zasady przetwarzania danych osobowych. Funkcjonalności te wykorzystywane są w celu:

 • monitorowania ruchu na naszych stronach WWW;
 • zbierania statystyk pozwalających zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych serwisów i umożliwiają nam dopasowywanie naszych serwisów i produktów do potrzeb odwiedzających osób;
 • wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
 • integracji z portalami społecznościowymi;
 • realizacji płatności internetowych.

 

Mechanizmy, które będziesz mógł spotkać na naszych stronach, to:

 

Pliki Cookies stosowane w serwisach Fundacji nie przechowują żadnych danych osobowych zebranych od użytkowników.

Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Jak w poszczególnych przeglądarkach zmienić ustawienia dotyczące plików cookies możesz dowiedzieć się na tej stronie http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać lub utrudniać korzystanie z niektórych funkcji strony.

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

 

Komu przekazujemy Twoje dane?

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podwykonawcy Fundacji w zakresie świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach.

Gdy dane użytkownika przekazywane są odbiorcom danych, aby zrealizować usługę czy dostarczyć produkt lub w innych celach, do których zostało udzielone przez użytkownika upoważnienie, używa się takich środków technicznych i organizacyjnych, które zapewniają absolutny rygor przestrzegania odpowiednich przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa danych.

Twoje dane pozostają u nas. Przechowujemy je w specjalnych jednostkach przetwarzania danych bądź na serwerach firm działających w naszym imieniu i odpowiedzialnych przed nami. Fundacja nie udostępnia danych osobowych użytkownika odbiorcom danych w sposób niezgodny z prawem.

Twoje dane nie są przez nas przekazywane do innych państw ani organizacji międzynarodowych.

 

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Długość przetwarzania Twoich danych jest uzależniona od tego w jakim celu je nam przekazałeś. Czasy te określamy w naszych klauzulach informacyjnych, które umieszczamy przy okazji zbierania danych. Logi będą przez nas przechowywane są przez czas nieokreślony i wspierać będą administrowanie serwisem m.in. poprzez generowanie statystyk. Ich zawartość będzie ujawniana wyłącznie osobom upoważnionym do administrowania serwerem.

Fundacja dołoży należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

 

Twoje prawa

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeśli dane przetwarzane były na podstawie zgody, w przeciwnym razie zakończenie przetwarzania realizowane będzie realizowane na podstawie innych przepisów.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak musisz pamiętać, że w wielu przypadkach nie będziemy mogli świadczyć Ci określonych usług, jeśli nie podasz nam potrzebnych do tego danych. Podanie określonego zestawu danych jest na przykład niezbędne do wysyłki newsletteru.

 

Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie

Twoje dane (w postaci plików cookie) pozwalają nam dotrzeć do Ciebie ze spersonalizowaną informacją związaną z działalnością Fundacji,  natomiast niektóre Twoje dane są automatycznie przetwarzane w trakcie realizowania płatności (status, id transakcji, hash karty) oraz przy zamówieniach (status, data).

 

Zawartość strony

Wszelkie treści oraz zdjęcia, grafiki, schematy, wykresy itp. zamieszczone na stronie oraz przesyłane w formie newsletteru stanowią przedmiot praw Fundacji, oraz podlegają ochronie prawami autorskimi i własności intelektualnej.

Prosimy o niekopiowanie, nierozpowszechnianie, niepublikowanie i nieprzetwarzanie zawartości strony w części oraz w całości. Na wykorzystywanie treści oraz pozostałych materiałów musicie uzyskać naszą pisemną zgodę.

 

Odnośniki do innych stron

Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do stron internetowych należących do Fundacji. Serwisy internetowe Fundacji mogą zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy zagwarantować wysokich standardów dotyczących prywatności na innych stronach internetowych, do których zamieszczamy linki, ani nie przyjmujemy na siebie odpowiedzialności za zawartość innych stron internetowych, a Polityka Prywatności nie ma zastosowania do żadnych stron, do których linki zamieszczamy.

Sugerujemy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności dotyczącymi tych stron.

 

Zmiany

W przypadku zmiany Polityki Prywatności, wprowadzone zostaną do niej odpowiednie modyfikacje.

Fundacja 

Marki 

Polskiej

im. prof. Witolda Kieżuna

Kontakt

KONTAKT

 

Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna

 

ul. Bracka 20

00-028 Warszawa

 

tel.  508 387 872

email:  biuro@fmarkipolskiej.pl

 

Konto bankowe:

mBank    56 1140 2004 0000 3702 7834 2452

 

© 2019 Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna. Wszelkie prawa zastrzeżone.