Fundacja 

Marki 

Polskiej

im. prof. Witolda Kieżuna

Kontakt

Straty i szkody wojenne Polski.

Reparacje i odszkodowania.

Co każdy wiedzieć powinien...

Nie każdy z nas jest świadom ogromu zniszczeń i zbrodni, jakich dokonali Niemcy podczas II wojny światowej na terenie naszego kraju. Niewielu ma świadomość wszystkich 

konsekwencji tych zbrodniczych działań dla naszego narodu.

Wielu nie rozumie jakie odszkodowania należą się Polakom. Jeśli chcesz uzupełnić swoją wiedzę, śledź na bieżąco tę rubrykę.

prof. Władysław Tatarkiewicz

Etyczne podstawy rewindykacji i odszkodowań

Jeszcze nie były uprzątnięte reszty ruin ze zbombar­dowanej Warszawy, gdy w październiku 1939 r. wła­dze niemieckie przystąpiły do niszczenia i wywożenia tego, co w mieście z dobytku kulturalnego zostało... 

Straty i szkody wojenne Polski. Reparacje i odszkodowania. Co każdy wiedzieć powinien...

1. Straty wojenne Polski według cen z 1939 roku wynoszą 258 mld zł, co wg przelicznika opartego na parytecie złota daje dzisiaj kwotę 1750 mld USD (bilion siedemset pięćdziesiąt miliardów dolarów amerykańskich).

 

2. Rabunek gospodarczy krajów okupowanych był dla Niemiec jednym z poważniejszych źródeł finansowania potrzeb wojennych. Ekonomista amerykański R. W. Lindholm szacuje, że 1/3 wszystkich wydatków wojennych Rzeszy pokrywały państwa okupowane. Tylko z samych kontrybucji i wpływów handlowych, nie uwzględniając rabunku kapitału rzeczowego, Niemcy z krajów współdziałających z nimi i okupowanych, bez Polski i ZSRR, ściągnęły sumę 82,4 miliarda marek, z Polski zaś i ZSRR, zdaniem Lindholma, wyciśnięto kwotę 58 miliardów marek (!), a więc stosunkowo wielokrotnie więcej niż z reszty krajów. Ponieważ okres okupacji trwał dłużej niż w ZSRR, można sądzić, że lwia część owych 58 mld marek przypada na Polskę.

 

(Richard W. Lindholm, "German Finance in World War II" The American Economic Review, March 1947, s. 121-134) 

 

3. Polska była wśród państw prowadzących wojnę z Niemcami jednym z niewielu krajów, których gospodarka narodowa ucierpiała w tak straszny sposób, a bodajże jedynym, w którym dochód narodowy w wyniku wojny obniżył się tak bardzo.

 

Warto przypomnieć, nie ujmując wartości wkładu Stanów Zjednoczonych Ameryki we wspólny wysiłek wojenny sprzymierzonych, że wyszły one z wojny gospodarczo potężniejsze niż były przed wojną, a dochód narodowy Wielkiej Brytanii i ZSRR, krajów, których gospodarka ponosiła szczególnie wielkie ofiary, wzrastał w zasadzie nieustannie w okresie wojny.

 

Gdyby gospodarka  amerykańska w wyniku wojny poniosła straty w stosunku proporcjonalnym do strat Polski, to dochód narodowy Stanów Zjednoczonych w 1945 r. zamiast 181,2 mld dol., wyniósłby 27,7 mld dolarów.

 

4. Całość strat pośrednich Polski powstałych w okresie powojennym w wyniku strat poniesionych w czasie wojny przewyższa znacznie sumę strat wojennych i sięga sumy 32,4 mld dolarów.

 

5. Kształtowanie się dochodu narodowego w pierwszych latach powojennych jest najlepszym przykładem katastrofalnego wpływu zniszczeń wojennych na gospodarkę Polski. O ile w roku 1938 dochód narodowy Polski wynosił 17,7 mld złotych, to w roku 1945 według relacji wartościowej z roku 1938 osiągnął on poziom 6,8 mld zł, a w roku 1946 - 8,5 mld złotych, a więc w rezultacie wojny spadł on w roku 1945 do 38,2% poziomu powojennego.

 

Dane dotyczące dochodu narodowego okresu powojennego obejmują również ziemie odzyskane, a więc ziemie gospodarczo niewątpliwie bogatsze od terytoriów wschodnich, które przyłączyła Rosja Sowiecka, w związku z czym niski poziom dochodu narodowego Polski w nowych granicach, porównywany z dochodem narodowym Polski w granicach przedwojennych, daje świadectwo szczególnie dotkliwych zniszczeń, którym uległa polska gospodarka w czasie wojny.

 

© 2019 Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

KONTAKT

 

Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna

 

ul. Bracka 20

00-028 Warszawa

 

tel.  508 387 872

email:  biuro@fmarkipolskiej.pl

 

Konto bankowe:

mBank    56 1140 2004 0000 3702 7834 2452