1. Wartość obecna strat zadanych Polsce przez Niemcy podczas II wojny światowej to 9,6 bln USD (dziewięć bilionów sześćset miliardów dolarów) bez liczenia wartości  zniszczonych i zagrabionych dóbr kultury i majątku finansowego zagrabionego bezpośrednio z systemu bankowego Polski.

 

Przeliczając wartość PKB Polski w roku 2018 na wartość kapitałową Polski, z zastosowaniem rentowności polskich obligacji 10-letnich jako miary "realnej stopy dyskonta", równej w przybliżeniu 2%, można powiedzieć, że wymieniona obecna wartość zniszczonego przez Niemców kapitału ludzkiego i rzeczowego stanowi 33-34% obecnej wartości kapitałowej Polski i zachowując proporcje - około 4,8% obecnej wartości kapitałowej Niemiec. Jak więc widać, obecny ciężar rekompensaty szkód wyrządzonych Polsce jest dla obecnych Niemiec co najwyżej zauważalny. 

 

2. Obecna wartość strat  globalnych jakie Polska poniosła w wyniku II wojny światowej w kapitale ludzkim, rzeczowym i ziemskim to 15,1 bln USD, bez liczenia wartości  zniszczonych i zagrabionych dóbr kultury i majątku finansowego zagrabionego bezpośrednio z systemu bankowego Polski. 

 

3. Suwerenne Państwo Polskie w roku 1939 liczyło 389,72 tys. km kw. powierzchni i 35,2 mln ludności. Wyłoniło się z pożogi wojennej w roku 1945 niesuwerenne Państwo Polskie o powierzchni 311,7 tys. km kw. i ludności liczącej 23,9 mln

 

4. Kształtowanie się dochodu narodowego w pierwszych latach powojennych jest najlepszym przykładem katastrofalnego wpływu zniszczeń wojennych na gospodarkę Polski. Polska ze swoim majątkiem ziemskim, rzeczowym oraz ludzkim wytworzyła w 1938 roku  w ówczesnych  granicach dochód narodowy wynoszący

18 mld złotych. Z kapitałem rzeczowym, ziemskim i ludzkim, ocalałym z pożogi wojennej, czyli na tym majątku i w stanie w jakim znajdował się po wojnie, Państwo Polskie wytworzyło w roku 1945/1946 dochód narodowy w wysokości 8 mld zł, czyli 44% poziomu z roku 1938. 

 

5. Bilans "wymiany" ziem na Wschodzie za ziemie na Zachodzie i Północy był dla Polski ujemny. 

 

Różnicę między stratami ogólnie doznanymi przez Polskę w wysokości 15,1 bln USD, a zadanymi przez same Niemcy w wysokości 9,6 bln USD można interpretować jaką obecną wartość utraconego majątku ludzkiego, rzeczowego i ziemskiego na wschodzie w wysokości 5,5 - 6,1 bln USD. Z tego wynika, że bilans "wymiany" ziem wschodnich o powierzchni 180,7 tys. km kw. "odstąpionych" Związku Radzieckiemu (w takim ich stanie prosperity w jakim były w dniu wybuchu wojny 01 września 1939 r.) za "znaczącą rekompensatę na Zachodzie i Północy" o powierzchni 102,7 km kw. (w takim stanie ruiny w jakim były w dniu 09 maja 1945 r.) jest też dla Polski ujemny. Łącznie na samej "wymianie" ziem Polska netto straciła majątek rzeczowy i ludzki o obecnej wartości 1,6 - 2,2 bln USD.

 

6. Rabunek gospodarczy krajów okupowanych był dla Niemiec jednym z poważniejszych źródeł finansowania potrzeb wojennych. Ekonomista amerykański R. W. Lindholm szacuje, że 1/3 wszystkich wydatków wojennych Rzeszy pokrywały państwa okupowane. Tylko z samych kontrybucji i wpływów handlowych, nie uwzględniając rabunku kapitału rzeczowego, Niemcy z krajów współdziałających z nimi i okupowanych, bez Polski i ZSRR, ściągnęły sumę 82,4 miliarda marek, z Polski zaś i ZSRR, zdaniem Lindholma, wyciśnięto kwotę 58 miliardów marek (!), a więc stosunkowo wielokrotnie więcej niż z reszty krajów. Ponieważ okres okupacji trwał dłużej niż w ZSRR, można sądzić, że lwia część owych 58 mld marek przypada na Polskę.

 

(Richard W. Lindholm, "German Finance in World War II" The American Economic Review, March 1947, s. 121-134) 

 

7. Polska była wśród państw prowadzących wojnę z Niemcami jednym z niewielu krajów, których gospodarka narodowa ucierpiała w tak straszny sposób, a bodajże jedynym, w którym dochód narodowy w wyniku wojny obniżył się tak bardzo.

 

Warto przypomnieć, nie ujmując wartości wkładu Stanów Zjednoczonych Ameryki we wspólny wysiłek wojenny sprzymierzonych, że wyszły one z wojny gospodarczo potężniejsze niż były przed wojną, a dochód narodowy Wielkiej Brytanii i ZSRR, krajów, których gospodarka ponosiła szczególnie wielkie ofiary, wzrastał w zasadzie nieustannie w okresie wojny.

 

Gdyby gospodarka  amerykańska w wyniku wojny poniosła straty w stosunku proporcjonalnym do strat Polski, to dochód narodowy Stanów Zjednoczonych w 1945 r. zamiast 181,2 mld dol., wyniósłby 27,7 mld dolarów.

 

8. Całość strat pośrednich Polski powstałych w okresie powojennym w wyniku strat poniesionych w czasie wojny przewyższa znacznie sumę strat wojennych.

 

Dane dotyczące dochodu narodowego okresu powojennego obejmują również ziemie odzyskane, a więc ziemie gospodarczo niewątpliwie bogatsze od terytoriów wschodnich, które przyłączyła Rosja Sowiecka, w związku z czym niski poziom dochodu narodowego Polski w nowych granicach, porównywany z dochodem narodowym Polski w granicach przedwojennych, daje świadectwo szczególnie dotkliwych zniszczeń, którym uległa polska gospodarka w czasie wojny.

 

Autorem przedstawionych w punktach 1 - 5 wyliczeń jest prof. dr hab. Ryszard Domański

 

Straty i szkody wojenne Polski. Reparacje i odszkodowania. Co każdy wiedzieć powinien...

Fundacja 

Marki 

Polskiej

im. prof. Witolda Kieżuna

Kontakt

KONTAKT

 

Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna

 

ul. Bracka 20

00-028 Warszawa

 

tel.  508 387 872

email:  biuro@fmarkipolskiej.pl

 

Konto bankowe:

mBank    56 1140 2004 0000 3702 7834 2452

 

© 2019 Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna. Wszelkie prawa zastrzeżone.