Fundacja 

Marki 

Polskiej

im. prof. Witolda Kieżuna

Kontakt

Straty i szkody wojenne Polski.

Reparacje i odszkodowania.

Co każdy wiedzieć powinien...

Nie każdy z nas jest świadom ogromu zniszczeń i zbrodni, jakich dokonali Niemcy podczas II wojny światowej na terenie naszego kraju. Niewielu ma świadomość wszystkich 

konsekwencji tych zbrodniczych działań dla naszego narodu.

Wielu nie rozumie jakie odszkodowania należą się Polakom. Jeśli chcesz uzupełnić swoją wiedzę, śledź na bieżąco tę rubrykę.

prof. Władysław Tatarkiewicz

Etyczne podstawy rewindykacji i odszkodowań

Jeszcze nie były uprzątnięte reszty ruin ze zbombar­dowanej Warszawy, gdy w październiku 1939 r. wła­dze niemieckie przystąpiły do niszczenia i wywożenia tego, co w mieście z dobytku kulturalnego zostało... 

Prof. Witold Kieżun

"ZAWSZE DLA POLSKI"

 

Prof. Witold Kieżun (ur. 1922 r. w Wilnie)

 

Oficer Armii Krajowej, powstaniec warszawski.  Jeden z najdzielniejszych żołnierzy  Oddziału Specjalnego batalionu „Harnaś”. W działalności konspiracyjnej od października 1939 r. Walczył w powstaniu warszawskim jako kpr. pchr.  pseud. „Wypad”. Uczestniczył m.in. w akcji zdobycia Poczty Głównej i Komendy Policji . Samodzielnie wziął do niewoli 14 jeńców niemieckich. Awansowany do stopnia ppor., odznaczony bezpośrednio w czasie walk Krzyżem Walecznych i orderem Virtuti Militari.  Jego zdjęcie, zrobione po zdobyciu Komendy Policji 23 sierpnia 1944 (słynny „Zwycięski Powstaniec”), widnieje na wieży Muzeum Powstania Warszawskiego.

 

Po kapitulacji uciekł z  transportu jenieckiego i przedostał się do Krakowa, gdzie nawiązał kontakt z miejscowym oddziałem AK. Aresztowany, wskutek zdrady, przez NKWD nie ugiął się w czasie przesłuchań. Wywieziony do łagru na pustyni Kara-Kum , cudem ocalał od śmierci (86% więźniów zmarło w ciągu pierwszych 4,5 miesięcy). Po zamknięciu obozu został przekazany przez Rosjan Polskiemu Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego i osadzony w obozie pracy w Złotowie. Został zwolniony w 1946 r. w wyniku działań Komisji Likwidacyjnej AK. Po wojnie skończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagielońskim.

 

Profesor ekonomii, wybitny specjalista w dziedzinie zarządzania publicznego, wykładał na wielu uniwersytetach krajowych i zagranicznych – głównie w USA, Kanadzie, W. Brytanii i Francji. W latach 1981-1992 był ekspertem ONZ w Afryce, miedzy innymi w Burundi. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor kilkudziesięciu książek. Uważany  za najwybitniejszego żyjącego Polaka. 

 

W 2005 był członkiem Honorowego Komitetu Poparcia Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich. Objął funkcję przewodniczącego Rady Fundacji Ius et Lex.

 

W 2007 otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. Z okazji 70. rocznicy Powstania Warszawskiego Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczki z podobizną prof. Kieżuna.

 

Jest członkiem honorowym PAN.

 

Został członkiem Warszawskiego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w przedterminowych wyborach prezydenckich w 2010.

 

Wszedł w skład Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków.

 

"21 września 2014 tygodnik „Do Rzeczy” opublikował artykuł Sławomira Cenckiewicza i Piotra Woyciechowskiego Tajemnica „Tamizy” – jak prof. Kieżun współpracował z bezpieką, w którym przedstawiono dokumenty świadczące o rzekomej współpracy Witolda Kieżuna ze służbami specjalnymi PRL. W zamieszczonym w tygodniku oświadczeniu Witold Kieżun przyznał się do rozmów z SB, jednak zaprzeczył formalnej i świadomej współpracy. Twierdził również, że te kontakty były pozorne i potrzebne w związku z jego współpracą ze służbami amerykańskimi. Zdaniem historyka, Piotra Gontarczyka, "nikt wcześniej nie napisał w tej materii tekstu zawierającego tylu błędów i celowych przeinaczeń", a publikacja jest "po prostu skandaliczna", ponieważ jej powodem była "tylko i wyłącznie zemsta na człowieku, który wypowiadał się inaczej, niż autorzy „Do Rzeczy” na temat Powstania". Szefowa Biełsat TVAgnieszka Romaszewska-Guzy, stwierdziła, że autorzy są "ogarnięci obsesją" i w swojej publikacji "przekroczyli granicę", a Witold Kieżun powiedział, że po publikacji był bliski myśli samobójczych, z uwagi na jej szkalującą i kłamliwą treść. Historyk i były szef Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, Jan Żaryn, zwrócił także uwagę, że prezentowane materiały mogły być sfałszowane i zmanipulowane przez bezpiekę."

Wikipedia

 

 

Laudacja na uroczystość nadania Prof. Kieżunowi tutułu doktora honoris causa UJ

 

Mistrz i nauczyciel Prof. W. Kieżuna, Tadeusz Kotarbiński w traktacie O dobrej robocie przywołał myśl Wojciecha Jastrzębowskiego: "Znać drogę, a nie iść wedle niej, to gorzej niż błąkać się po bezdrożach"

Dla wykonania tego zadania...

 

 

 

czytaj więcej

 

© 2019 Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

KONTAKT

 

Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna

 

ul. Bracka 20

00-028 Warszawa

 

tel.  508 387 872

email:  biuro@fmarkipolskiej.pl

 

Konto bankowe:

mBank    56 1140 2004 0000 3702 7834 2452