Enigma

 

Polacy wygrali drugą wojnę światową jeszcze zanim wybuchła. Polakom udało się to, co nie udało się innym. Choć Anglicy i Amerykanie próbują manipulować historią, to prawda jest taka , że zwycięstwo nad Osią zawdzięczają Alianci w głównej mierze genialnemu Rejewskiemu, Zygalskiemu i Różyckiemu - trzem polskim matematykom. Wielka szkoda, że nawet sami Polacy o tym nie wiedzą. Choć napisano wiele na temat Enigmy, to najbardziej kompletnym i wiarygodnym historycznie dokumentem jest książka autorstwa Władysława Kozaczuka "W kręgu Enigmy".  

czytaj więcej

Jerzy Kosiński o kulturze polskiej

 

Autor "Malowanego ptaka" (książki uważanej przez niektórych za antypolską) w wywiadzie, który ukazał się na łamach Tygodnika Kulturalnego w kwietniu 1988 roku, tak wypowiada się na temat naszej kultury: 

 

- Polskiemu twórcy – mieszkającemu i piszącemu poza granicami kraju, nie jest wcale łatwo odciąć się i wyobcować od swoich źródeł. Jako prezes amerykańskiego Pen Clubu miałem rozliczne kontakty z twórcami przybyłymi z Europy Środkowej i Wschodniej – Węgrami, Czechosłowakami, Bułgarami, a nawet Albańczykami i mogę powiedzieć, że im jest dużo łatwiej zaadaptować się w nowym środowisku, zacząć myśleć zupełnie nowymi kategoriami. Przybysz z Polski istnieje, funkcjonuje sam – bez kompromisów. I pozostaje cały czas „podwiązany” do kultury polskiej.

 

Jeżeli ja o tym mówię, ja, w którym mieści się dusza żydowska i polska zarazem – to mam jeszcze inne, szczególne powody mojego „podwiązania”. Przecież właśnie w Polsce - jak nigdzie indziej! – Żydzi znaleźli pełnię swego rozwoju i realizacji. Przecież w kraju mojego urodzenia wzrosła przez dziesięć wieków najwspanialsza literatura i kultura żydowska. W Polsce właśnie nastąpiło jej włączenie się w nurt wielkiej kultury europejskiej.

 

Polacy 4 razy uratowali Europę: to rok 1313 i Tatarzy, 1683 i Wiedeń, 1920 i komuna,  1944 to Powstanie Warszawskie.

Siła kultury polskiej 

Polacy najlepszymi żołnierzami

Polacy wybitnie inteligentnym i kreatywnym narodem

Hitler o Polakach

 

Hitler był bez wątpienia wrogiem Polaków, o czym świadczy to, jak postępował z Polakami w okresie wojny, jednak z jego listu do Himlera z 1944 można wyczytać:

 

"Polacy są najbardziej inteligentnym narodem ze wszystkich, z którymi spotkali się Niemcy podczas tej wojny w Europie... Polacy według mojej opinii i na podstawie obserwacji i meldunków z Generalnej Guberni, są jedynym narodem w Europie, który łączy w sobie wysoką inteligencję z niesłychanym sprytem.

 

Jest to najzdolniejszy naród w Europie, ponieważ żyjąc ciągle w niesłychanie trudnych warunkach politycznych, wyrobił w sobie wielki rozsądek życiowy, nigdzie nie spotykany."

Źródło

Bez wątpienia źródłem naszej marki narodowej jest potencjał intelektualny i moralny Polaków. O ile zdolności intelektualne Polaków, w tym ich niezwykła kreatywność i zdolność do abstrakcyjnego myślenia nie budzą wątpliwości, o tyle wpływ postawy moralnej Polaków na ich dokonania nie dla każdego jest jasny. Nie jest tu naszym zamiarem prowadzenie rozważań natury filozoficznej czy socjologicznej, w tym blogu skupimy się na podaniu najbardziej znaczących przykładów. Uświadomienie sobie i innym naszego dziedzictwa moralnego jest niezwykle istotne w dobie, gdy wrogie siły próbują obarczyć nas winą za Holokaust i oskarżyć o współpracę z nazistowskimi Niemcami.  Z tego dziedzictwa wypływa miękka siła (soft power) Polaków, polegająca na dążeniu do partnerstwa wynikającego z uszanowania odrębności i podmiotowości innych narodów niezależnie od siły (Polacy potrafią z każdym się dogadać).

Definicja

Prof. Kieżun określił pojęcie "marki narodowej" w nastepujący sposób: 

"Strzeżenie dziedzictwa narodowego (uzyskanego po przodkach spadku nie tylko materialnego, ale także duchowego, obyczaju, wierzeń, struktury wartości) w kategoriach historycznych jest nierozłącznie związane z biznesowym pojęciem "marki". Każda instytucja gospodarcza stara się o zdobycie odpowiednio trwałej, pozytywnej społecznie upowszechnionej opinii o swojej działalności. Ta "marka" uosobiona nieraz znakiem firmowym, jest fundamentem zaufania, niezwykle ważnym w relacjach gospodarczych. Podobnie kształtuje się obiegowa marka poszczególnych państw na tle ich historii, typowych postaw, obyczajów."

     

Marka Polska - blog

 

Na tym blogu postaramy się odpowiedzieć na  następujące pytania: Czym jest marka Polska? Jakie jest jej źródło? Co ją tworzy? Jakie jest jej znaczenie? Jaki jest potencjał, atrakcyjność i siła marki polskiej?

 

Fundacja 

Marki 

Polskiej

im. prof. Witolda Kieżuna

Kontakt

KONTAKT

 

Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna

 

ul. Bracka 20

00-028 Warszawa

 

tel.  508 387 872

email:  biuro@fmarkipolskiej.pl

 

Konto bankowe:

mBank    56 1140 2004 0000 3702 7834 2452

 

© 2019 Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna. Wszelkie prawa zastrzeżone.