© 2019 Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

KONTAKT

 

Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna

 

ul. Bracka 20

00-028 Warszawa

 

tel.  508 387 872

email:  biuro@fmarkipolskiej.pl

 

Konto bankowe:

mBank    56 1140 2004 0000 3702 7834 2452

 

Kontakt

Fundacja 

Marki 

Polskiej

im. prof. Witolda Kieżuna

Marka Polska

 

Na tym blogu postaramy się odpowiedzieć na następujące pytania: Czym jest marka narodowa, czym jest marka Polska? Jakie jest jej źródło? Co ją tworzy? Jakie jest jej znaczenie? Jaki jest potencjał, atrakcyjność i siła marki polskiej?

 

Definicja

Prof. Kieżun określił pojęcie "marki narodowej" w nastepujący sposób: 

"Strzeżenie dziedzictwa narodowego (uzyskanego po przodkach spadku nie tylko materialnego, ale także duchowego, obyczaju, wierzeń, struktury wartości) w kategoriach historycznych jest nierozłącznie związane z biznesowym pojęciem "marki". Każda instytucja gospodarcza stara się o zdobycie odpowiednio trwałej, pozytywnej społecznie upowszechnionej opinii o swojej działalności. Ta "marka" uosobiona nieraz znakiem firmowym, jest fundamentem zaufania, niezwykle ważnym w relacjach gospodarczych. Podobnie kształtuje się obiegowa marka poszczególnych państw na tle ich historii, typowych postaw, obyczajów."

 

Źródło

Bez wątpienia źródłem naszej marki narodowej jest potencjał intelektualny i moralny Polaków. O ile zdolności intelektualne Polaków, w tym ich niezwykła kreatywność i zdolność do abstrakcyjnego myślenia nie budzą wątpliwości, o tyle wpływ postawy moralnej Polaków na ich dokonania nie dla każdego jest jasny. Nie jest tu naszym zamiarem prowadzenie rozważań natury filozoficznej czy socjologicznej, więc skupimy się na podaniu najbardziej znaczących przykładów. Uświadomienie sobie i innym naszego dziedzictwa moralnego jest niezwykle istotne w dobie, gdy wrogie siły próbują obarczyć Polaków winą za Holokaust i oskarżyć o współpracę z nazistowskimi Niemcami.