© 2019 Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

KONTAKT

 

Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna

 

ul. Bracka 20

00-028 Warszawa

 

tel.  508 387 872

email:  biuro@fmarkipolskiej.pl

 

Konto bankowe:

mBank    56 1140 2004 0000 3702 7834 2452

 

Kontakt

Fundacja 

Marki 

Polskiej

im. prof. Witolda Kieżuna

Informacja o ogólnopolskim projekcie edukacyjnym

Fundacji Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna pod nazwą: 

„Odszkodowania wojenne – istotny element polityki historycznej państwa polskiego”

 

 

Celem naszego Projektu jest zwiększenie poparcia społecznego dla uzyskania reparacji od Niemiec za II wojnę światową. Podjęliśmy również działania dla uzyskania tego poparcia także za granicą.

 

Aktualnie 57% Polaków chce reparacji, 19,5% jest przeciwko, a 23,5% nie ma zdania w tej kwestii.

 

 

Projekt zakłada wydrukowanie 50 tysięcy egzemplarzy „Sprawozdania w przedmiocie strat i szkód wojennych Polski w latach 1939-1945” (z przedmową wydawcy wprowadzającą w problematykę odszkodowań wojennych) (dalej Sprawozdanie), opracowanego w 1947 r. przez Biuro Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów i bezpłatne rozprowadzenie całego nakładu na terenie Polski poprzez sieć kiosków i saloników prasowych RUCH . 

 

Projekt adresowany jest do wszystkich pokoleń Polaków.

 

Celem projektu jest:

- dostarczenie beneficjentom opracowania, które w sposób syntetyczny, ale gruntowny i solidny przedstawi ogrom strat i krzywd poniesionych przez naród polski w wyniku okupacji niemieckiej i pozwoli na rzetelne zrozumienie problematyki odszkodowawczej,

- dostarczenie uczestnikom projektu niezbędnego merytorycznie i skutecznego analitycznie narzędzia do wywołania dyskusji o należnych reparacjach,

- przypomnienie współczesnemu pokoleniu Polaków faktów historycznych oraz przekazanie odpowiedniej wiedzy przydatnej do walki o reparacje. Wiedza ta może również zostać wykorzystana do ewentualnego sformułowania polskiego stanowiska negocjacyjnego, dotyczącego odszkodowań ze strony niemieckiej, która sama przyznaje, że rachunek moralny w bilateralnych stosunkach jest w dalszym ciągu otwarty i prawdopodobnie nigdy nie zostanie spłacony.

 

Społeczeństwo polskie nie jest rzetelnie doinformowane o skali strat, szkód i krzywd wyrządzonych Polakom przez Niemców, nie tylko nazistów, podczas II wojny światowej, nie jest również szeroko zapoznane z problematyką odszkodowań i ich znaczeniem dla polskiej polityki historycznej. Wielu Polaków, idąc za głosem tych, co negatywnie oceniają możliwość uzyskania rekompensat za szkody wojenne, nie wierzy, że takie odszkodowania w ogóle są możliwe do uzyskania, albo nie wie w jaki sposób to zrobić, a wiele polskich rodzin nadal posiada spis swoich strat majątkowych powstałych w wyniku wojennej i zbrodniczej działalności Niemców podczas II wojny światowej.

 

Nie było nigdy masowej publikacji, która w sposób całościowy, wyczerpujący i jasny przedstawiałaby skalę szkód i strat wojennych i ujmowała problem odszkodowań. Istniały tylko cząstkowe publikacje i to o małym nakładzie. 

 

Jedynym opracowaniem, które w sposób gruntowny, solidny i wyczerpujący ujmuje problematykę odszkodowań i związaną z nią problematykę narracji historycznej jest „Sprawozdanie w przedmiocie strat i szkód wojennych Polski w latach 1939 -1945” (zwane dalej „Sprawozdanie”) opracowane w 1947 r. przez Biuro Odszkodowań Wojennych Przy Prezydium Rady Ministrów. Bardzo istotną dla zrozumienia całości, aktualnie dodaną, jest przedmowa wydawcy, napisana do wznowienia, przez wybitnego znawcę stosunków polsko-niemieckich, wiceprezesa Fundacji, prof. dr. hab. Krzysztofa Miszczaka.

 

Samo „Sprawozdanie” zostało opracowane  w 1947 r. do użytku wewnętrznego i nie było prezentowane szerokiej opinii publicznej, a w okresie PRL-u i potem wkrótce po jego upadku problematyka odszkodowań została przez władze III RP zarzucona.

 

„Sprawozdanie” jest jedynym wiarygodnym dokumentem sporządzonym na podstawie inwentaryzacji, który całościowo, w sposób obrazowy i dostępny przedstawia skalę zniszczeń, z którą każdy bez trudu może się zapoznać i wyrobić sobie na jej temat opinię. Ujmuje liczbowo, w sposób syntetyczny, wszystkie straty i szkody wojenne: materialne i biologiczne. Również Niemcy potwierdzają jego wiarygodność. W publikacji przedstawiono organizację pracy przy ustalaniu strat i opisano charakterystykę zniszczeń wojennych Polski. Dodatkowo przedmowa wydawcy analizuje aspekty polityczne, prawne i moralne odszkodowań, tłumaczy konieczność i możliwość ich uzyskania i wyjaśnia ich znaczenie dla polskiej polityki historycznej. Ten dokument jest nieoceniony dla przedstawienia prawdziwego obrazu strat polskich w II wojny światowej, wobec konieczności obrony prawdziwego przebiegu tej wojny. Publikacja, niezwykle interesująca w aspekcie historycznym i politycznym jest bezcennym narzędziem, ma zainspirować, zachęcić odbiorców do refleksji i czynnego udziału w dyskusji na temat polskiej pamięci historycznej. Polacy generalnie nie mają wystarczającej wiedzy o stratach i odszkodowaniach wojennych, a bez tej wiedzy stają są pasywni i nie wierzą w możliwość  uzyskania rekompensat. Należy im tej wiedzy dostarczyć, także po to, aby ich uodpornić na manipulacje, na które są narażeni ze strony germanofili i samych Niemiec.

 

Według ustaleń naszej Fundacji, popartych obliczeniami ekspertów, kwota odszkodowań wojennych należnych Polsce od Niemiec wielokrotnie przewyższa wartość, którą ostatnio podają niektóre media, tj. 850 mld dolarów i wynosi obecnie 9,6 bln USD (zobacz artykuł)

 

Nasza Fundacja złożyła wniosek do Polskiej Fundacji Narodowej o dofinansowanie projektu. Nr wniosku FOI1432/190725.