INFORMACJA O POLSKIEJ GRAFICE KSIĄŻKOWEJ I PLAKATU

 

 

Polska Szkoła Plakatu jest uznawana na całym świecie za niezwykłe zjawisko w historii projektowania graficznego. Okres między latami 50. a 80. jest często uważany za jej złoty wiek. Oto kilka szczegółów na temat grafiki książkowej i plakatu polskiego w latach 60. i 70. XX wieku.

 

Artyści i ich style: Grafika książkowa i plakaty z tej epoki zostały stworzone przez stosunkowo niewielką grupę artystów, którzy kształcili się jako malarze i inni tradycyjni artyści. Wnieśli oni do swoich projektów artystyczny polot, łącząc elementy surrealizmu, konstruktywizmu, pop-artu i sztuki ludowej. Do czołowych postaci tego ruchu należeli Jerzy Jaworowski, Jan Młodożeniec, Henryk Tomaszewski, Waldemar Świerzy, Franciszek Starowieyski i Jan Lenica.

 

Typografia: Polska grafika książkowa w latach 60. i 70. jest znana z eksperymentalnej typografii. Artyści często ręcznie pisali tekst i włączali go do projektu jako integralną część dzieła. Powstałe w ten sposób projekty często zacierały granice między tekstem a obrazem, zwiększając wizualne zainteresowanie i intrygę okładek.

 

Narracja i symbolika: Artyści wykorzystali w swoich pracach wiele symboliki. Ich zadaniem było uchwycenie istoty książki w pojedynczym obrazie, w wyniku czego prace były często bogate w metafory, a czasem trudne do rozszyfrowania. Projekty często zawierały wizualne kalambury, odniesienia kulturowe i podteksty polityczne.

 

Techniki druku i kolory: Biorąc pod uwagę ówczesne ograniczenia ekonomiczne, artyści musieli pracować z ograniczonymi zasobami. Ich projekty musiały być skuteczne nawet wtedy, gdy były drukowane przy użyciu prostych, tanich technik i ograniczonej palety kolorów. Często używali odważnych, kontrastujących kolorów i wizualnie uderzających kompozycji, aby przyciągnąć uwagę widza.

 

Międzynarodowe uznanie: Innowacyjne i atrakcyjne wizualnie projekty Polskiej Szkoły Plakatu szybko zyskały międzynarodowe uznanie. Wystawy odbywały się na całym świecie, a wielu artystów zostało zaproszonych do tworzenia plakatów do zagranicznych filmów i wydarzeń.

 

Dziedzictwo: Polska grafika książkowa i plakatowa z lat 60. i 70. nadal inspiruje współczesnych projektantów. Wiele prac z tej epoki jest obecnie kolekcjonowanych i wystawianych jako dzieła sztuki.

 

Podsumowując, polska grafika książkowa z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, podobnie jak szersza Polska Szkoła Plakatu, wyróżnia się innowacyjnymi projektami, mistrzowskim wykorzystaniem koloru i typografii oraz silnymi elementami narracyjnymi i symbolicznymi, odzwierciedlającymi unikalny kontekst kulturowy i polityczny tamtych czasów.

Fundacja 

Marki 

Polskiej

im. prof. Witolda Kieżuna

Kontakt

KONTAKT

 

Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna

 

ul. Bracka 20

00-028 Warszawa

 

tel.  508 387 872

email:  biuro@fmarkipolskiej.pl

 

Konto bankowe:

mBank    56 1140 2004 0000 3702 7834 2452

 

© 2019 Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna. Wszelkie prawa zastrzeżone.