"Strzeżenie dziedzictwa narodowego (uzyskanego po przodkach spadku nie tylko materialnego, ale także duchowego, obyczaju, wierzeń, struktury wartości) w kategoriach historycznych jest nierozłącznie związane z biznesowym pojęciem "marki". Każda instytucja gospodarcza stara się o zdobycie odpowiednio trwałej, pozytywnej społecznie upowszechnionej opinii o swojej działalności. Ta "marka" uosobiona nieraz znakiem firmowym, jest fundamentem zaufania, niezwykle ważnym w relacjach gospodarczych. Podobnie kształtuje się obiegowa marka poszczególnych państw na tle ich historii, typowych postaw, obyczajów."

 

prof. Witold Kieżun 

O Fundacji

Kontakt

 Straty i szkody   wojenne Polski.

 Reparacje i   odszkodowania.

 Co każdy wiedzieć   powinien...

 Nie każdy z nas jest świadom   ogromu zniszczeń i zbrodni,   jakich dokonali Niemcy podczas   II wojny światowej na terenie   naszego kraju. Niewielu ma   świadomość wszystkich 

 konsekwencji tych zbrodniczych   działań dla naszego narodu.

 Wielu nie rozumie jakie   odszkodowania należą się   Polakom. Jeśli chcesz   uzupełnić swoją wiedzę, śledź   na bieżąco tę rubrykę.

 prof. Władysław   Tatarkiewicz

 Etyczne podstawy   rewindykacji i   odszkodowań

 Jeszcze nie były uprzątnięte   reszty ruin ze zbombar­dowanej   Warszawy, gdy w październiku   1939 r. wła­dze niemieckie   przystąpiły do niszczenia i   wywożenia tego, co w mieście   z dobytku kulturalnego   zostało... 

Fundacja 

Marki 

Polskiej

im. prof. Witolda Kieżuna

Głównym przedmiotem działalności Fundacji jest budowanie pozytywnego wizerunku Polski poprzez promocję wiedzy o historii, kulturze, nauce i gospodarce polskiej w kraju i za granicą - wspieranie polityki historycznej państwa polskiego, promocja idei i wartości patriotycznych, budowanie tożsamości wspólnoty narodowej i wzmacnianie jej poczucia godności, ochrona wizerunku Polski.

      Cele statutowe fundacji:

 

 1. Promocja idei i wartości patriotycznych. Szerzenie idei patriotyzmu gospodarczego.
 2. Promocja wiedzy o historii, gospodarce i kulturze polskiej w kraju i za granicą.
 3. Ochrona wizerunku Polski.
 4. Budowanie tożsamości wspólnoty narodowej i wzmacnianie jej poczucia godności.
 5. Podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i propagowanie idei wartości Unii Europejskiej.
 6. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej, współpraca z instytucjami Unii Europejskiej.
 7. Promowanie kształcenia i edukacji dla różnorodnych grup społecznych z krajów objętych współpracą.
 8. Promocja edukacji medialnej.
 9. Rozwój kultury i sztuki - wymiana kulturalna pomiędzy krajami objętymi działaniem Fundacji.
 10. Wspieranie międzynarodowej współpracy gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości w krajach objętych działaniem Fundacji.
 11. Propagowanie idei ochrony zdrowia i środowiska naturalnego.
 12. Walka z wykluczeniem społecznym i rozwiązywanie problemów społecznych.
 13. Upowszechnianie idei ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich.

 

 

 

 ZARZĄD FUNDACJI:

 

Prezes Zarządu - Bogusław Szostkiewicz

 

Wiceprezes Zarządu - prof. dr. hab. Krzysztof Miszczak 

 

© 2019 Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

KONTAKT

 

Fundacja Marki Polskiej im. prof. Witolda Kieżuna

 

ul. Bracka 20

00-028 Warszawa

 

tel.  508 387 872

email:  biuro@fmarkipolskiej.pl

 

Konto bankowe:

mBank    56 1140 2004 0000 3702 7834 2452